ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

Δείτε βασικές παρατηρήσεις , σημαντικά θεωρήματα, λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις προς επίλυση.. Επιλέγοντας μία απο τις παρακάτω κατηγορίες:

 


Μαθηματικός: Τρυψιάνης Ιωάννης.

1. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ:

1. Πεδίο Ορισμού Συνάρτησης (Νο1).
2. Πεδίο Ορισμού Συνάρτησης (Νο2).
3. Λυμένες Ασκήσεις στην Άλγεβρα Συναρτήσεων.
4. Μελέτη Μονοτονίας - Κατασκευάζοντας τον Τύπο της Συνάρτησης.

2. ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ:

1. Πως θα βρω το όριο μιας Ρητής παράστασης όταν έχω απροσδιοριστία.
2. Πως θα βρω το όριο μιας Άρρητης παράστασης με ριζικά δεύτερης τάξης όταν έχω απροσδιοριστία. (Νο1)
3. Πως θα βρω το όριο μιας Άρρητης παράστασης με ριζικά δεύτερης τάξης όταν έχω απροσδιοριστία. (Νο2)
4. Όρια με ριζικά δεύτερης και τρίτης τάξης.
5. Πως θα βρω το όριο της f όταν γνωρίζω το όριο μιας παράστασης που εμφανίζεται η f.
6. Η ύπαρξη του ορίου και η γραφική παράσταση συνάρτησης.
7. Χρήσιμες παρατηρήσεις πάνω στα όρια.

3. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ:

1. Ορισμός της Παραγώγου ως όριο.
2. Ιδιότητες Παραγώγων.
3. Η Εφαπτομένη της Cf. (No1)
4. Κοινές Εφαπτομένες δυο καμπλυλών.
5. Η Εφαπτομένη της Cf. (No2)
6. Εμβαδά και Όγκοι.
7. Ρυθμός μεταβολής.
8. Ταχύτητα - Eπιτάχυνση.

4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ:

1. Μονοτονία Συνάρτησης.
2. Μονοτονία και Ανισώσεις.

5. ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ:

1. Πως θα μελετήσω τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης f.
2. Ανισώσεις και Ακρότατα.
3. Πως θα βρω το μέγιστο ή το ελάχιστο ενώς μεγέθους όταν δίνεται μια συνθήκη.

 

6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:

1. Εισαγωγικές Ένοιες στην Στατιστική.
2. Ο πίνακας σχετικών συχνοτήτων σε μια διακριτή κατανομή.
3. Ο πίνακας σχετικών συχνοτήτων σε μια συνεχή κατανομή.
4. Ο πίνακας αθροιστικών συχνοτήτων σε μια διακριτή κατανομή.
5. Ο πίνακας αθροιστικών συχνοτήτων σε μια συνεχή κατανομή.
6. Ο πίνακας αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων σε μια διακριτή κατανομή
.
7. Ο πίνακας αθροιστικων σχετικών συχνοτήτων σε μια συνεχή κατανομή.
8. Πως θα απαντήσω στο: πολύ Α, Τουλάχιστον Α, Απο Α μέχρι Β.
9. Πως θα συμπληρώσουμε τον πίνακα μίας διακριτής κατανομής.
10. Πως θα συμπληρώσουμε τον πίνακα μίας συνεχούς κατανομής.

 

7. ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

1. Το ραβδόγραμμα και το πολύγωνο συχνοτήτων σε μια διακριτή κατανομή.
2. Το ιστόγραμμα και το πολύγωνο συχνοτήτων σε μια συνεχή κατανομή.
3. Το ραβδόγραμμα και το πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων σε μια διακριτή κατανομή.
4. Το ιστόγραμμα και το πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων σε μια συνεχή κατανομή.
5. Το ραβδόγραμμα και το πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων σε μια διακριτη κατανομή.
6. Το ιστόγραμμα και το πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων σε μια συνεχή κατανομή
.
7. Το ραβδόγραμμα και το πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων σε διακριτή κατανομή.
8. Το ιστόγραμμα και το πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων σε συνεχή κατανομή.
9. Κυκλικό διάγραμμα.
10. Πως θα βρω το πλήθος των στοιχείων που είναι: το πολύ α (όπου α, εσωτερικό σημείο μιας κλάσης.)
11. Πως θα βρω το ποσοστό των στοιχείων που είναι: το πολύ α (όπου α, εσωτερικό σημείο μιας κλάσης.)

 

8. ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ:

1. Διάμεσος είναι το στοιχείο που χωρίζει τον πληθυσμό σε δυο ίσα μέρη.
2. Πως θα βρώ την διάμεσο σε μια διακριτή κατανομή.
3. Πως θα βρω την διάμεσο στο ιστόγραμμα των αθροιστικών συχνοτήτων.
4. Πως θα βρω την διάμεσο στο ιστόγραμμα των αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων.
5. Ορισμός της μέσης τιμής.
6. Υπολογισμός της μέσης τιμής σε μια διακριτή κατανομή
.
7. Υπολογισμός της μέσης τιμής σε μια συνεχή κατανομή.
8. Πως θα βρώ την μέση τιμή όταν γνωρίζω την σχετική συχνότητα.
9. Πως εργάζομαι για να βρώ την μέση τιμή ενός πληθυσμού όταν έχω πρόσθεση ή αφαίρεση δυο πληθυσμών.
10. Ορισμός της διακύμανσης και τυπικής απόκλισης.
11. Πως θα βρώ την διακύμανση και την τυπική απόκλιση σε μια διακριτή κατανομή.
12. Πως υπολογίζω την διακύμανση και την τυπική απόκλιση σε μια συνεχή κατανομή.
13. Ο συντελεσής μεταβλητότητας.
14. Κανονιηκή κατανομή.


9. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ:

1. ΔΕΙΓΜΑΤΟΧΩΡΟΣ.
2. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ.
3. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Νο2.
4. Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

 

10. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ για ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ:

1. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.

Μαθηματικός: Τρυψιάνης Ιωάννης


 

Πρόσθετες πληροφορίες