Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου μας

  Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας διακρίνεται σε εκπαιδευτικούς Γενικών Μαθημάτων και απόλυτα εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς στις κατευθύνσεις του σχολείου μας.

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου είναι το εξής:

 picteacher1

 ♦   Διεύθυνση

 ♦   Εκπαιδευτικοί

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες