Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου μας

  Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας είναι άρτια εκπαιδευμένο για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Ομάδων Προσανατολισμού.

Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου είναι το εξής:

 picteacher1

 ?   Διεύθυνση

 ?   Εκπαιδευτικοί

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες