ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2018)

 ypourgio paideias1d

  Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 και των αποφοίτων–
υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρ. 74 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων ΕκκλησιαστικώνΑκαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία,που ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο:
Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

2ο Επιστημονικό Πεδίο:
Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες.

3ο Επιστημονικό Πεδίο:
Επιστήμες Υγείας και Ζωής.

4ο Επιστημονικό Πεδίο:
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’/14-05-2015), οι μαθητές της Γ ́ τάξης
Ημερήσιου και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2017-18 έχουν ήδη επιλέξει και
παρακολουθούν μία από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018.


 

ΔΕΙΤΕ την Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά
Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Ένταξη των Σχολών.

ExamPrep

 


 

Πρόσθετες πληροφορίες